Metodologia pracy Kancelarii

Pomoc prawna może być świadczona poprzez: 

  1. Doraźne rozwiązywania bezpośrednich problemów oraz świadczenie jednorazowej pomocy prawnej, ekonomicznej i podatkowej.
  2. Stałą pomoc, polegającą na stałej gotowości i kompleksowej obsłudze podmiotu gospodarczego, w tym:
  • Okresowym serwisie informacyjnym dla wybranych grup zawodowych: menedżerów, członków zarządu, księgowych i innych pracowników.
  • Wskazaniu praktycznego zastosowania przepisów dotyczących wszystkich rodzajów podatków w tym jego optymalizowania.
  • Istnieje możliwość zadania indywidualnego pytania do siedziby Kancelarii e-mailem, listownie lub faksem. Odpowiedź w zależności od złożoności problemu będzie udzielona osobiście przez specjalistę oraz na piśmie w formie zwięzłej odpowiedzi lub w miarę potrzeby w formie pisemnej opinii.
  • Reprezentowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości, organami skarbowymi i administracyjnymi. 

   Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w szczególności: 

  • Prowadzenia postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych (w tym skarg i odwołań), w zakresie zleconego pełnomocnictwa.
  • Wsparcia firm podczas kontroli skarbowych i prowadzonych postępowań podatkowych, w zakresie zleconego pełnomocnictwa.
  • Kompleksowej obsługa przedsiębiorstw w zakresie  doradztwa z prawa: podatkowego, gospodarczego i pracy.

   Priorytetem Kancelarii Radcy Prawnego jest zapewnienie klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przejęcie obowiązków i reprezentowanie ich przed organami podatkowymi, sądami i jednostkami ZUS, zapewniając sprawne i profesjonalne wsparcie oraz pomoc prawną w każdej sytuacji. W tym celu kancelaria współpracuje z fachowcami wielu dziedzin: ekonomii, finansów i prawa. 

   Kancelaria w swojej pracy wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, w tym - teleinformatyczne. Dzięki temu, możliwa stała się obsługa prawna klientów przez Internet, m.in.: prowadzenie negocjacji, opiniowanie umów i dokumentów, udzielanie porad i konsultacji.